گیربکس کتابی

گیربکس کتابی از طریق اتصال به دستگاه مصرف کننده از طریق کوپلینگ و محفظه آن صورت می گیرد.همچنین از کاربردهای متداول آن انتقال توان به کمک تسمه, زنجیر و یا چرخدنده از طریق نصب پولی, چرخ زنجیر یا پینیون بر روی شافت خروجی آن است. در نوع فلنج دار آن میتوان از شافت خروجی به […]